Departament: Organización de Empresas y Marketing

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats