Publicacions en què col·labora amb Tania Isabel Lopes Da Costa (8)