Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidade de Coimbra (1)

2015

  1. Optical detection of amine vapors using ZnTriad porphyrin thin films

    Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 210, pp. 28-35