Publicacións (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2017

  1. Integral points in rational polygons: a numerical semigroup approach

    Semigroup Forum, Vol. 94, Núm. 1, pp. 123-138