Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (1)