Publicacions en què col·labora amb Celso J. Costa Junior (1)

2017

  1. Fiscal Adjustments and the Shadow Economy in an Emerging Market

    Comercio Internacional: una perpectiva regional