Departament: Organización de Empresas y Marketing

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: fjdiaqui@upo.es