Publicacions en què col·labora amb Xoana Reguera López de la Osa (1)