Departament: Deporte e Informática

Àrea: Educació Física i Esportiva

Grup d'investigació: Actividad Física, Salud y Deporte

Correu: cvalbar@upo.es

Àrees PAIDI: Ciencia y Técnicas de la Salud