Departament: Organización de Empresas y Marketing

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: jcmormur@upo.es