Departament: Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica

Àrea: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa