Département: Geografía, Historia y Filosofía

Domaine: Análisis Geográfico Regional

Docteur à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Xeografía social e da poboación na metade sur da provincia de A Coruña unha análise a diferentes escalas 2003. Dirigée par Dr/a. Rubén Camilo Lois González.