Departamento: Derecho Privado

Área: Dereito Mercantil

Doutor pola Universidad de Sevilla coa tese Uso de la vivienda familiar, según el art. 96 CC naturaleza y régimen jurídico 2019. Dirixida por Dr/a. Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla.