Publicacions en què col·labora amb Francisco De Asis Gamez Márquez (3)

2007

  1. Can models of charged rods show features of undercooled liquids?

    Journal of Molecular Liquids, Vol. 134, Núm. 1-3 SPEC. ISS., pp. 136-141