Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Teresa Aguado-Correa (1)

2022

  1. La culpabilidad (II)

    Derecho penal. Parte general: Manual (B de F), pp. 281-297