Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf (2)