Departament: Organización de Empresas y Marketing

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: jenavmol@upo.es