Publications (1) Helena Gómez Álvarez publications

2013

  1. Deciphering the catabolite repression phenomenon by quantitative proteomics

    Proteómica: revista de la Sociedad Española de Proteómica, Núm. 9, pp. 86-86