Publicacions en què col·labora amb Yosbanys Roque Herrera (1)