Publicacions en què col·labora amb Alice Stender (1)

2015

  1. Message from the Guest Editors

    Procedia - Social and Behavioral Sciences