Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de INFN Sezione di Catania (2)