Publicacións (1) Publicacións de Mª Noemi Minguez Lopera