Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Texas at Arlington (2)

2020

  1. Phase-Pure Copper Vanadate (α-CuV2O6): Solution Combustion Synthesis and Characterization

    Chemistry of Materials, Vol. 32, Núm. 14, pp. 6247-6255