Departament: Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica

Àrea: Nutrició i Bromatologia

Correu: llopber@upo.es