Grup d'investigació: Quadratura

Àrees PAIDI: Humanidades