date_range Duració del 11 de d’abril de 2007 al 10 de d’abril de 2010 (36 mesos) Va finalitzar

D'àmbit Autonòmic.

Convocatòria: Orden de 5 de julio de 2005 Boja 138 de 18 de julio de 2005. Proyecto de Excelencia 2006
Programa: PROGRAMA PROYECTOS DE EXCELENCIA DEL PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2004-2006

Investigadors/es