date_range Duración do 30 de decembro de 2005 ao 29 de decembro de 2008 (36 meses)

De ámbito Autonómico.

Convocatoria: Orden de 5 de julio de 2005 Boja Nº138 de 18 de julio de 2005 Proyecto de Excelencia 2005
Programa: PROGRAMA PROYECTOS DE EXCELENCIA DEL PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2004-2006

Investigadores/as