Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (2)