Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Fox Chase Cancer Center (2)