Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Málaga (12)