Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Mayor (1)