19 Investigadores/as

Juan
Baños Sánchez Matamoros
Economía Financeira e Contabilidade
Francisco
Carrasco Fenech
Economía Financeira e Contabilidade
Mª Carmen
Correa Ruiz
Economía Financeira e Contabilidade
José Manuel
Feria Domínguez
Economía Financeira e Contabilidade
Francisco Javier
Fernández Navas
Economía Financeira e Contabilidade
María Pilar
Giráldez Puig
Economía Financeira e Contabilidade
Laura María
Gómez Ruiz
Economía Financeira e Contabilidade
Fernando Gabriel
Gutiérrez Hidalgo
Economía Financeira e Contabilidade
Enrique José
Jiménez Rodríguez
Economía Financeira e Contabilidade
Ignacio
Moreno Gabaldón
Economía Financeira e Contabilidade
David
Naranjo Gil
Economía Financeira e Contabilidade
Juan Manuel
Ramón Jerónimo
Economía Financeira e Contabilidade
Reyes
Samaniego Medina
Economía Financeira e Contabilidade
María Jesús
Sánchez Expósito
Economía Financeira e Contabilidade
Cecilia
Téllez Valle
Economía Financeira e Contabilidade
Alicia
Troncoso Lora
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Antonio
Trujillo Ponce
Economía Financeira e Contabilidade