48 Investigadores/as

Amelia
Almorza Hidalgo
Historia e Institucións Económicas
Bethany
Aram Worzella
Historia Moderna
Montserrat
Cachero Vinuesa
Historia e Institucións Económicas
Lina Yolanda
Galvez Muñoz
Historia e Institucións Económicas
Antonio
García García
Análise Xeográfica Rexional
María Teresa
López Arandia
Ciencias e Técnicas Historiográficas
Antonio José
López Gutiérrez
Ciencias e Técnicas Historiográficas
Fátima
Navas Concha
Xeografía Física
María del Rocío
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
María Pilar
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
Igor
Pérez Tostado
Historia Moderna
Juan
Prieto Gordillo
Historia da Arte
Fernando Carlos
Ramos Palencia
Historia e Institucións Económicas
Francisco José
Torres Gutiérrez
Análise Xeográfica Rexional
Amalia
Vahi Serrano
Xeografía Humana