Pautas migratorias campo-cidade en Galicia (1965-2000): o exemplo da metade sur da provincia da Coruña

  1. José Antonio Aldrey Vázquez
Llibre:
Novos escenarios para a economía galega: Actas do II Congreso de Economía de Galicia
  1. Edelmiro López Iglesias (ed. lit.)
  2. Juan José Ares Fernández (ed. lit.)

Editorial: Univesidade de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-118-7

Any de publicació: 2002

Pàgines: 1039-1061

Congrés: Congreso de Economía de Galicia (2. 2001. Santiago de Compostela)

Tipus: Aportació congrés