Pautas migratorias campo-cidade en Galicia (1965-2000): o exemplo da metade sur da provincia da Coruña

  1. Aldrey Vázquez, José Antonio
Buch:
Novos escenarios para a economía galega: Actas do II Congreso de Economía de Galicia
  1. López Iglesias, Edelmiro (ed. lit.)
  2. Ares Fernández, Juan José (ed. lit.)

Verlag: Univesidade de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-118-7

Datum der Publikation: 2002

Seiten: 1039-1061

Kongress: Congreso de Economía de Galicia (2. 2001. Santiago de Compostela)

Art: Konferenz-Beitrag