Architecture of a flight endurance enhancement system for maritime operations with fixed wing UAS

  1. Rodríguez, L.
  2. Cobano, J.A.
  3. Ollero, A.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

Any de publicació: 2018

Volum: 693

Pàgines: 171-182

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-319-70833-1_15 GOOGLE SCHOLAR