Architecture of a flight endurance enhancement system for maritime operations with fixed wing UAS

  1. Rodríguez, L.
  2. Cobano, J.A.
  3. Ollero, A.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

Ano de publicación: 2018

Volume: 693

Páxinas: 171-182

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-70833-1_15 GOOGLE SCHOLAR