Generation of insulin-producing cells from stem cells

  1. Soria, B.
  2. Roche, E.
  3. Reig, J.A.
  4. Martin, F.
Colección de libros:
Novartis Foundation Symposium

ISSN: 1528-2511

ISBN: 9780470091432

Ano de publicación: 2005

Volume: 265

Páxinas: 158-167

Tipo: Achega congreso