Publicacións (53) Publicacións de Leonor Aguilar Ruiz