93 Investigadores/as

Amelia
Almorza Hidalgo
Historia e Institucións Económicas
Bethany
Aram Worzella
Historia Moderna
Anne Catherine
Aubry
Filoloxía Francesa
Montserrat
Cachero Vinuesa
Historia e Institucións Económicas
Paola
Capponi
Ex-investigadora
Sonia
Casal Madinabeitia
Filoloxía Inglesa
Olga
Cruz Moya
Lingua Española
Lucía
Fernández Amaya
Filoloxía Inglesa
Adrián
Fuentes Luque
Tradución e Interpretación
Lina Yolanda
Galvez Muñoz
Historia e Institucións Económicas
Antonio
García García
Análise Xeográfica Rexional
Reyes
Gómez Morón
Filoloxía Inglesa
Christiane
Limbach
Tradución e Interpretación
María Teresa
López Arandia
Ciencias e Técnicas Historiográficas
Antonio José
López Gutiérrez
Ciencias e Técnicas Historiográficas
María
Losada Friend
Filoloxía Inglesa
Estela Sarah
Martín Ruel
Tradución e Interpretación
Inmaculada
Mendoza García
Tradución e Interpretación
Saad
Mohamed Saadhelal
Estudos Árabes e Islámicos
María de los Ángeles
Morón Martín
Tradución e Interpretación
Fátima
Navas Concha
Xeografía Física
Daniel
Nisa Cáceres
Filoloxía Inglesa
María del Rocío
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
María Pilar
Ortiz Calderón
Cristalografía e Mineraloxía
Igor
Pérez Tostado
Historia Moderna
Nuria María
Ponce Márquez
Tradución e Interpretación
Juan
Prieto Gordillo
Historia da Arte
Juan Antonio
Prieto Velasco
Tradución e Interpretación
Fernando Carlos
Ramos Palencia
Historia e Institucións Económicas
Francisco José
Torres Gutiérrez
Análise Xeográfica Rexional
Amalia
Vahi Serrano
Xeografía Humana
Francisco Javier
Vigier Moreno
Tradución e Interpretación