50 Investigadores/as

Jesús Julio
Camarero
Ex-investigador/a
Irene
Cobo Simon
Ex-investigadora
Manuel
Díaz Azpiroz
Xeodinámica Interna
Inmaculada
Exposito Ramos
Xeodinámica Interna
David
Gallego Puyol
Física da Terra
Lucía
García Casares
Ex-investigador/a
Ana
García Nogales
Ex-investigadora
Lee
Hansen
Ex-investigador/a
Andrea
Hevia Cabal
Ex-investigadora
Alejandro
Jiménez Bonilla
Xeodinámica Externa
Fátima
Navas Concha
Xeografía Física
Cristina
Peña Ortiz
Física da Terra
Enrique
Ramos Gómez
Enxeñaría Química
Antonio
Rosal Raya
Enxeñaría Química