New Directions in the Future of Work: An Introduction

  1. Santana, M.
  2. Valle-Cabrera, R.
Llibre:
New Directions in the Future of Work

ISBN: 9781800712997

Any de publicació: 2021

Pàgines: 1-18

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1108/978-1-80071-298-020211003 GOOGLE SCHOLAR