New Directions in the Future of Work: An Introduction

  1. Santana, M.
  2. Valle-Cabrera, R.
Libro:
New Directions in the Future of Work

ISBN: 9781800712997

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 1-18

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1108/978-1-80071-298-020211003 GOOGLE SCHOLAR