Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2018

  1. Liderazgo y estrategias políticas locales: Los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas (1979-2011)

    Francisco Collado Campaña

    Dirixida por José Francisco Jiménez Díaz